Sprawozdania

Działalność naszego stowarzyszenia jest jawna, informacje na jej temat 
znajdują się w sporządzanych przez nas co roku sprawozdaniach:

- sprawozdaniu merytorycznym – zawierającym informacje na temat zrealizowanych przez nas działań,
- sprawozdaniu finansowym – składającym się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018
Sprawozdanie finansowe 2018
Sprawozdanie OPP 2018

Sprawozdania za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017
Sprawozdanie finansowe 2017
Sprawozdanie OPP 2017

Sprawozdania za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016
Sprawozdanie finansowe 2016
Sprawozdanie OPP 2016

Sprawozdania za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015
Sprawozdanie finansowe 2015
Sprawozdanie OPP 2015

Sprawozdania za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014
Sprawozdanie finansowe 2014
Sprawozdanie OPP 2014

Sprawozdania za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne 2013
Sprawozdanie finansowe 2013
Sprawozdanie OPP 2013

Sprawozdania za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012
Sprawozdanie finansowe 2012
Sprawozdanie OPP 2012