Pomoc i informacje

Informacje i pomoc w zakresie infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym HIV

Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
Koszykowa 82 A, Warszawa
tel. 22 5021324

Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza (dla osób żyjących z HIV/AIDS)

Wolska 37, Warszawa
tel. 22 335 81 01
tel. 22 335 81 02

Telefon zaufania HIV/AIDS

tel. 22 692 82 26

Testowanie na HIV:

www.aids.gov.pl
(aktualna lista punktów anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV w całej Polsce)


Pomoc w sytuacji używania substancji psychoaktywnych

Jeżeli pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków poczujesz, że dzieje się z Tobą coś niedobrego – wezwij pomoc. Bycie pod wpływem żadnego narkotyku nie jest przestępstwem i nie będziesz mieć konsekwencji prawnych. Nielegalne jest jedynie posiadanie.

Alkohol jest depresantem. Uzależnia zarówno psychicznie, jak i fizycznie, dlatego osoba chcąca przestać używać alkoholu wymaga detoksu, w celu fizycznego odtrucia organizmu. Najlepiej wcześniej umówić się na detoks telefonicznie. Warunkiem przyjęcia jest:
- przyjście na oddział w stanie trzeźwym (0,00 promila alkoholu lub nieznaczna jego ilość - 0,1 promila),
- wyrażenie zgody na hospitalizację,
- (często) posiadanie podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba, która chce przestać pić, a boi się zespołu abstynencyjnego może skorzystać z izby wytrzeźwień (ul. Kolska 2/4 w Warszawie, 22 838 84 07), z której bezpośrednio można wejść na oddział detoksykacyjny.
Osoba, która boi się powrotu do używania alkoholu może skorzystać z pomocy lekarskiej i brać tzw. blokery, czyli leki minimalizujące ryzyko użycia alkoholu. Nie należy korzystać z brokerów pochodzących z ogłoszeń dotyczących tzw. „wszywek” z esperalu. Najlepszym sposobem jest zwrócenie się po taką pomoc do lekarza psychiatry, pracującego w szpitalu lub w poradni uzależnień. Jeśli ktoś ma gotowość zaprzestania picia najlepiej udać się na terapię.

Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Hoża 57

Hoża 57, Warszawa
tel. 22 621 13 59
www.poradnia-monar.pl

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

tel. 801 190 990
Czynny 7 dni w tygodniu, 16.00-21.00

Porady prawne w zakresie substancji psychoaktywnych

Polska Sieć Polityki Narkotykowej www.politykanarkotykowa.pl
Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych: 22 400 50 43, 517 933 301