O nas

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą od 2005 roku. Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi, w ich środowisku, w nurcie redukcji szkód. 

Wizja

Naszą wizją jest świat, w którym młodzi ludzie realizują swój pomysł na życie własnymi siłami, ale mogą też liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc, z zachowaniem ich podmiotowości i sprawczości.

Wartości

Wartości, którymi się kierujemy w naszych działaniach wynikają z przeświadczenia, że każdy człowiek ma prawo do:

 • szacunku
 • decydowania (o swoim życiu, ciele)
 • wolności wyboru
 • godnego życia
 • wolności słowa i samostanowienia
 • równego traktowania
 • rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez przemocy
 • wolności myśli, sumienia i wyznania
 • uznawania wszędzie jego podmiotowości

Nasze wartości wynikają również z przekonania o tym, że każdy posiada prawa seksualne:

 • Prawo do wolności seksualnej
 • Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała
 • Prawo do prywatności seksualnej
 • Prawo do równości seksualnej
 • Prawo do przyjemności seksualnej
 • Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności
 • Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych
 • Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa
 • Prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych
 • Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej
 • Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej.