Statut

Statut
Rozdzia┼é I ÔÇô postanowienia og├│lne

┬ž 1

1. Stowarzyszenie PROGRAM STACJA zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dn. 07.04.1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późn. zm.).
2. Stowarzyszenie posiada osobowo┼Ť─ç prawn─ů.
3. Stowarzyszenie jest organizacj─ů apolityczn─ů, dobrowoln─ů, samorz─ůdn─ů.
4. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, kt├│ry ma form─Ö domku ze spadzistym dachem i kominem, z wpisanym s┼éowem "stacja". Podstawow─ů wersj─ů znaku graficznego jest pomara┼äczowy domek z bia┼éymi napisami. Dopuszcza si─Ö stosowanie znaku w uproszczonej kolorystyce: czarnego domku na jasnych t┼éach i bia┼éego na ciemnych.
5. Stowarzyszenie powo┼éuje si─Ö na czas nieokre┼Ťlony.

┬ž 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzib─ů Stowarzyszenia jest Warszawa.

┬ž 3

1. Stowarzyszenie opiera swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç na pracy spo┼éecznej cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä.
2. Do prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci w wykonaniu realizacji cel├│w statutowych Stowarzyszenie mo┼╝e zatrudnia─ç pracownik├│w/pracowniczki oraz zawiera─ç cywilnoprawne umowy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadaj─ůcymi osobowo┼Ťci prawnej na wykonanie okre┼Ťlonych us┼éug.

┬ž 4

Stowarzyszenie nie służy realizacji prywatnych interesów swych członków/członkiń.

┬ž 5

1. Stowarzyszenie mo┼╝e by─ç cz┼éonkiem krajowych i mi─Ödzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu dzia┼éania, je┼Ťli nie narusza to zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z um├│w mi─Ödzynarodowych, kt├│rych Polska jest stron─ů.
2. Decyzje o przyst─ůpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i mi─Ödzynarodowych podejmuje Walne Zgromadzenie.
Rozdzia┼é II ÔÇô cele i sposoby dzia┼éania

 

┬ž 6

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Docieranie do os├│b zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym i wykluczonych, w szczeg├│lno┼Ťci do dzieci, m┼éodzie┼╝y i m┼éodych doros┼éych z ofert─ů wsparcia, edukacji, profilaktyki, pomocy spo┼éecznej, bezpo┼Ťrednio w miejscach ich przebywania (na ulicach, dworcach, w parkach, klubach itd.).
2. Udzielanie osobom w sytuacjach trudnych i kryzysowych, w szczeg├│lno┼Ťci dzieciom, m┼éodzie┼╝y i m┼éodym doros┼éym, wsparcia oraz specjalistycznej pomocy: psychologicznej, socjalnej, prawnej, medycznej, terapeutycznej.
3. Ochrona i promocja zdrowia, w tym edukacja seksualna, profilaktyka uzale┼╝nie┼ä, infekcji przenoszonych drog─ů p┼éciow─ů, w tym HIV.
4. Wspieranie os├│b i grup zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym i wykluczonych w samoorganizacji i w┼é─ůczanie ich w projektowanie i realizowanie dzia┼éa┼ä na rzecz poprawy ich sytuacji.
5. Pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin.
6. Dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz integracji i reintegracji spo┼éecznej i zawodowej os├│b zagro┼╝onych wykluczeniem spo┼éecznym i wykluczonych.
7. Upowszechnianie i ochrona wolno┼Ťci i praw cz┼éowieka, w tym praw dziecka.
8. Dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz rozwoju metod pracy ┼Ťrodowiskowej (outreachowej) oraz innowacyjnych form pomocy i integracji spo┼éecznej w Polsce i zagranic─ů.
9. Dzia┼éalno┼Ť─ç na rzecz rozwi─ůzywania problem├│w spo┼éecznych, w tym w zakresie uzale┼╝nie┼ä.
10. Promocja i organizacja wolontariatu.
11. Inicjowanie i rozwój współpracy różnych instytucji i organizacji na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w zakresie realizacji celów i zadań Stowarzyszenia Program STACJA.

┬ž 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

A. Nieodp┼éatn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego

1. Tworzenie i realizacj─Ö program├│w profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych, skierowanych w szczeg├│lno┼Ťci do dzieci, m┼éodzie┼╝y i m┼éodych doros┼éych.
2. Udzielanie bezpo┼Ťredniej pomocy osobom b─Öd─ůcym w sytuacji trudnej i kryzysowej ÔÇô organizowanie w┼éasnego poradnictwa i konsultacji w zakresie m.in. pomocy spo┼éecznej, prawnej, o┼Ťwiatowej, zdrowotnej i psychologicznej.
3. Prac─Ö ┼Ťrodowiskow─ů (outreachow─ů) w bezpo┼Ťrednim miejscu przebywania odbiorc├│w:
a. streetworking ÔÇô dzia┼éania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe streetworker├│w i pedagog├│w ulicy,
b. partyworking ÔÇô dzia┼éania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe w klubach, pubach, dyskotekach i na imprezach masowych,
c. online outreach (networking) ÔÇô dzia┼éania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe za po┼Ťrednictwem Internetu.
4. Organizowanie pomocy materialnej, zwłaszcza niefinansowej, dla odbiorców działań.
5. Inspirowanie działań sportowych, plastycznych, kulturalnych, wypoczynkowych (w tym obozów i wyjazdów).
6. Organizacj─Ö i prowadzenie plac├│wek wsparcia dziennego, edukacyjnych, interwencyjnych i szkoleniowych.
7. Organizowanie edukacyjnych, pomocowych, profilaktycznych i kulturalnych, imprez, gier, konkurs├│w, festyn├│w, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
8. Rozwój współpracy i tworzenie lokalnych koalicji z innymi placówkami i instytucjami pomocowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi społecznie gotowymi do współdziałania na rzecz celów i zadań Stowarzyszenia Program STACJA.
9. Organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, spotkań i paneli dyskusyjnych.
10. Organizowanie konsultacji specjalistycznych dla innych podmiot├│w.
11. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
12. Wsp├│┼éprac─Ö ze ┼Ťrodkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych.
13. Prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci integruj─ůcej cz┼éonk├│w Stowarzyszenia poprzez aktywno┼Ť─ç kulturaln─ů, rekreacyjn─ů i towarzysk─ů oraz wsp├│┼éprac─Ö i wzajemn─ů pomoc cz┼éonk├│w Stowarzyszenia.
14. Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.

B. Odp┼éatn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego

Dla realizacji swoich cel├│w statutowych Stowarzyszenie mo┼╝e prowadzi─ç nieodp┼éatn─ů i odp┼éatn─ů dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego zgodnie z art. 6-10 Ustawy z dn. 24.04.2003r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie. Dzia┼éalno┼Ť─ç odp┼éatna dotyczy─ç mo┼╝e nast─Öpuj─ůcych przedsi─Öwzi─Ö─ç:
1. Tworzenie i realizacj─Ö program├│w profilaktycznych, edukacyjnych, pomocowych, skierowanych w szczeg├│lno┼Ťci do dzieci, m┼éodzie┼╝y i m┼éodych doros┼éych.
2. Udzielanie bezpo┼Ťredniej pomocy osobom b─Öd─ůcym w sytuacji trudnej i kryzysowej ÔÇô organizowanie w┼éasnego poradnictwa i konsultacji w zakresie m.in. pomocy spo┼éecznej, prawnej, o┼Ťwiatowej, zdrowotnej i psychologicznej.
3. Prac─Ö ┼Ťrodowiskow─ů (outreachow─ů) w bezpo┼Ťrednim miejscu przebywania odbiorc├│w:
d. streetworking ÔÇô dzia┼éania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe streetworker├│w i pedagog├│w ulicy,
e. partyworking ÔÇô dzia┼éania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe w klubach, pubach, dyskotekach i na imprezach masowych,
f. online outreach (networking) ÔÇô dzia┼éania profilaktyczne, edukacyjne i pomocowe za po┼Ťrednictwem Internetu.
4. Inspirowanie działań sportowych, plastycznych, kulturalnych, wypoczynkowych (w tym obozów i wyjazdów).
5. Organizacj─Ö i prowadzenie plac├│wek wsparcia dziennego, edukacyjnych, interwencyjnych i szkoleniowych.
6. Organizowanie edukacyjnych, pomocowych, profilaktycznych i kulturalnych, imprez, gier, konkurs├│w, festyn├│w, w tym z wykorzystaniem nowych technologii.
7. Rozwój współpracy i tworzenie lokalnych koalicji z innymi placówkami i instytucjami pomocowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi społecznie gotowymi do współdziałania na celów i zadań Stowarzyszenia Program STACJA.
8. Organizację szkoleń, odczytów, konferencji, seminariów, spotkań i paneli dyskusyjnych.
9. Organizowanie konsultacji specjalistycznych dla innych podmiot├│w.
10. Tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych.
11. Wsp├│┼éprac─Ö ze ┼Ťrodkami masowego przekazu, prowadzenie kampanii medialnych i informacyjnych.
12. Prowadzenie, wspieranie lub zlecanie studiów i badań.

┬ž 8

Stowarzyszenie mo┼╝e wsp├│┼épracowa─ç z wszelkimi instytucjami pa┼ästwowymi, organami samorz─ůdu terytorialnego, organizacjami spo┼éecznymi i wyznaniowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
Rozdzia┼é III ÔÇô cz┼éonkowie, ich prawa i obowi─ůzki

 

┬ž 9

Cz┼éonkowie/cz┼éonkinie Stowarzyszenia dziel─ů si─Ö na:
- członków/członkinie zwyczajnych/zwyczajne,
- cz┼éonk├│w/cz┼éonkinie wspieraj─ůcych/wspieraj─ůce,
- członków/członkinie honorowych/honorowe.

┬ž 10

1. Cz┼éonkiem/cz┼éonkini─ů zwyczajnym/zwyczajn─ů i honorowym/honorow─ů mo┼╝e by─ç osoba fizyczna ÔÇô obywatel/obywatelka polski lub cudzoziemiec/cudzoziemka - posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptuj─ůca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Kandydat/kandydatka na cz┼éonka/cz┼éonkinie zwyczajnego/zwyczajn─ů, aby zosta─ç przyj─Öty/przyj─Öta w poczet cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä Stowarzyszenia, musi przedstawi─ç pisemn─ů rekomendacj─Ö dw├│ch os├│b, obecnych cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä Stowarzyszenia.
3. Cz┼éonkostwo Stowarzyszenia nabywa si─Ö przez przyj─Öcie i zaakceptowanie kandydatury przez Zarz─ůd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Cz┼éonkiem/cz┼éonkini─ů wspieraj─ůcym/wspieraj─ůc─ů mo┼╝e by─ç osoba fizyczna lub prawna (z Polski lub z zagranicy) zainteresowana dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia, kt├│ra zadeklarowa┼éa na jego rzecz pomoc niematerialn─ů lub materialn─ů. Osoba prawna dzia┼éa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5. Cz┼éonkostwo wspieraj─ůce nabywa si─Ö na identycznych zasadach jak cz┼éonkostwo zwyk┼ée.
6. Cz┼éonkiem/cz┼éonkini─ů honorowym/honorow─ů mo┼╝e by─ç osoba fizyczna, kt├│ra wnios┼éa znacz─ůcy wk┼éad w rozw├│j Stowarzyszenia lub w inny szczeg├│lny spos├│b wnios┼éa zas┼éugi dla Stowarzyszenia. Cz┼éonkostwo honorowe mo┼╝e nada─ç Walne Zebranie Cz┼éonk├│w/Cz┼éonki┼ä.

┬ž 11

Członek/członkini zwyczajny/zwyczajna ma prawo do:
1. wybierania i bycia wybieranym do władz (organów) Stowarzyszenia;
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
4. korzystania z urz─ůdze┼ä, ┼Ťwiadcze┼ä i pomocy Stowarzyszenia;

┬ž 12

Cz┼éonek/cz┼éonkini zwyczajny/zwyczajna obowi─ůzany/obowi─ůzana jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji cel├│w Stowarzyszenia;
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. regularnego op┼éacania sk┼éadek obowi─ůzuj─ůcych w Stowarzyszeniu. Wysoko┼Ť─ç i tryb wnoszenia przez cz┼éonk├│w/cz┼éonkinie uchwala corocznie Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Cz┼éonk├│w/Cz┼éonki┼ä.

┬ž 13

1. Cz┼éonek/cz┼éonkini wspieraj─ůcy/wspieraj─ůca i honorowy/honorowa, posiada prawa okre┼Ťlone w ┬ž 11 pkt. 2-4 z wyj─ůtkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. Cz┼éonek/cz┼éonkini wspieraj─ůcy/wspieraj─ůca jest obowi─ůzany do regularnego wywi─ůzywania si─Ö z deklarowanych ┼Ťwiadcze┼ä oraz przestrzegania statutu, regulamin├│w i uchwa┼é w┼éadz Stowarzyszenia.
3. Cz┼éonek/cz┼éonkini wspieraj─ůcy/wspieraj─ůca poprzez swoich/swoje przedstawicieli/przedstawicielki i cz┼éonek/cz┼éonkini honorowy/honorowa mo┼╝e uczestniczy─ç w pracach Walnego Zgromadzenia.
4. Cz┼éonek/cz┼éonkini honorowy/honorowa jest zwolniony/zwolniona z obowi─ůzku p┼éacenia sk┼éadek cz┼éonkowskich.

┬ž 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynale┼╝no┼Ťci do Stowarzyszenia, zg┼éoszonej na pi┼Ťmie Zarz─ůdowi;
b) ┼Ťmierci cz┼éonka/cz┼éonkini lub utraty osobowo┼Ťci prawnej przez cz┼éonka/cz┼éonkini─Ö wspieraj─ůcego/wspieraj─ůc─ů;
c) skre┼Ťlenia z listy cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op┼éat─ů sk┼éadek cz┼éonkowskich lub innych zobowi─ůza┼ä, przez okres przekraczaj─ůcy 6 miesi─Öcy ÔÇô dokonuje tego Zarz─ůd na wniosek Komisji Rewizyjnej;
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej decyzji Zarz─ůdu, w przypadku stwierdzenia ra┼╝─ůcego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowie┼ä, uchwa┼é i regulamin├│w;
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia s─ůdu powszechnego, orzekaj─ůcego kar─Ö dodatkow─ů w postaci pozbawienia praw publicznych;
f) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała;
g) rozwi─ůzania Stowarzyszenia.
2. Od ka┼╝dej decyzji o skre┼Ťleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia cz┼éonkowi/cz┼éonkini s┼éu┼╝y prawo wniesienia odwo┼éania do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesi─ůca od daty otrzymania decyzji.
Rozdział IV - Struktura organizacyjna

 

┬ž 15

1. W┼éadzami Stowarzyszenia s─ů:
a. Walne Zgromadzenie Członków/Członkiń
b. Zarz─ůd
c. Komisja Rewizyjna.

┬ž 16

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia.
2.Uchwa┼éy dotycz─ůce wyboru w┼éadz Stowarzyszenia, je┼╝eli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane s─ů w g┼éosowaniu tajnym zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w, przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy og├│lnej liczby obecnych cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä.

┬ž 17

W przypadku potrzeby uzupe┼énienia w┼éadz Zarz─ůdu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji przeprowadza si─Ö wybory na nie obsadzone stanowisko.

┬ž 18

Stowarzyszenie mo┼╝e powo┼éywa─ç sta┼ée lub dora┼║ne komisje i zespo┼éy. Zakres ich dzia┼éania i zadania okre┼Ťla Zarz─ůd.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW/CZŁONKIŃ

┬ž 19

1. Walne Zgromadzenie Cz┼éonk├│w/Cz┼éonki┼ä jest najwy┼╝sz─ů w┼éadz─ů Stowarzyszenia i ostateczn─ů instancj─ů odwo┼éawcz─ů w sprawach dotycz─ůcych spor├│w mi─Ödzy cz┼éonkami/cz┼éonkiniami, zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů w Stowarzyszeniu.
2. Uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia Cz┼éonk├│w/Cz┼éonki┼ä podejmowane s─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w, w pierwszym terminie - w obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä uprawnionych do g┼éosowania, w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu ÔÇô bez wzgl─Ödu na liczb─Ö obecnych.
3. Uchwa┼éy dotycz─ůce wyboru w┼éadz Stowarzyszenia podejmowane s─ů w g┼éosowaniu tajnym zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w, przy obecno┼Ťci, co najmniej po┼éowy og├│lnej liczby obecnych cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä.
4. Uchwa┼éy Walnego Zgromadzenia Cz┼éonk├│w w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia godno┼Ťci cz┼éonka/cz┼éonkini honorowego/honorowej oraz rozwi─ůzania Stowarzyszenia wymagaj─ů wi─Ökszo┼Ťci 2/3 Walnego Zgromadzenia, przy obecno┼Ťci po┼éowy cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä.
5. Udzia┼é w Walnym Zgromadzeniu bior─ů cz┼éonkowie/cz┼éonkinie zwyczajni/zwyczajne z g┼éosem stanowi─ůcym, za┼Ť cz┼éonkowie/cz┼éonkinie wspieraj─ůcy/wspieraj─ůce i honorowi/honorowe oraz zaproszeni przez Zarz─ůd go┼Ťcie - z g┼éosem doradczym.
6. O miejscu, dniu, godzinie i porz─ůdku obrad Zarz─ůd powiadamia cz┼éonk├│w/cz┼éonkinie, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Cz┼éonk├│w/Cz┼éonki┼ä Stowarzyszenia.
7. Nadzwyczajne Zgromadzenie Cz┼éonk├│w/Cz┼éonki┼ä zwo┼éuje Zarz─ůd Stowarzyszenia w terminie 1 miesi─ůca od dnia z┼éo┼╝enia wniosku:
- z inicjatywy własnej
- na ┼╝─ůdanie Komisji Rewizyjnej
- na ┼╝─ůdanie co najmniej 1/3 cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków/Członkiń zwołuje się do 31 maja każdego roku.

┬ž 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków/Członkiń należy:
1. uchwalanie g┼é├│wnych kierunk├│w dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
3. powo┼éywanie i odwo┼éywanie Zarz─ůdu i Komisji Rewizyjnej;
4. udzielanie absolutorium ust─Öpuj─ůcemu Zarz─ůdowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5. uchwalanie zmian w Statucie;
6. nadawanie i pozbawianie godno┼Ťci cz┼éonka/cz┼éonkini honorowego/honorowej Stowarzyszenia;
7. podejmowanie uchwa┼é w sprawie wysoko┼Ťci sk┼éadek cz┼éonkowskich;
8. rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków/członkiń;
9. podejmowanie uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia i likwidacji maj─ůtku;
10. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia;
11. decydowanie w sprawie nabycia lub zbycia maj─ůtku nieruchomego;
12. podejmowanie uchwa┼é w sprawie przynale┼╝no┼Ťci Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych;
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
14. do kompetencji Walnego Zebrania nale┼╝─ů tak┼╝e wszystkie inne sprawy nie zastrze┼╝one dla innych w┼éadz Stowarzyszenia.

ZARZ─äD

┬ž 21

1. Zarz─ůd sk┼éada si─Ö od 3 do 5 cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä, spo┼Ťr├│d kt├│rych na pierwszym jego posiedzeniu wy┼éania Prezesa/Prezesk─Ö i dw├│ch/dwie
Wiceprezesów/Wiceprezeski i ustala kompetencje pozostałych członków/członkiń.
2. Cz┼éonkiem/cz┼éonkini─ů Zarz─ůdu nie mo┼╝e by─ç osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe.

┬ž 22

Do kompetencji Zarz─ůdu nale┼╝y:
1. kierowanie bie┼╝─ůc─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů Stowarzyszenia i dzia┼éanie w jego imieniu;
2. opracowanie programu dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia;
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
4. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
6. przyjmowanie, skre┼Ťlanie i wykluczanie cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä Stowarzyszenia;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn─ůtrz;
8. zarz─ůdzanie maj─ůtkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia;
9. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
10. wnioskowanie o powo┼éywanie komisji, zespo┼é├│w i innych cia┼é oraz okre┼Ťlanie ich zada┼ä;
11. ponoszenie odpowiedzialno┼Ťci przed Walnym Zgromadzeniem Cz┼éonk├│w/Cz┼éonki┼ä.

┬ž 23

1. Posiedzenia Zarz─ůdu zwo┼éuje Prezes/Prezeska przynajmniej raz na kwarta┼é.
2. W sprawach wewn─Ötrznych Stowarzyszenia Zarz─ůd dzia┼éa na podstawie podejmowanych uchwa┼é. Uchwa┼éy Zarz─ůdu zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w przy obecno┼Ťci ponad po┼éowy cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä. W razie r├│wno┼Ťci g┼éos├│w decyduje g┼éos Prezesa/Prezeski Zarz─ůdu lub podczas jego/jej nieobecno┼Ťci ÔÇô przewodnicz─ůcego/przewodnicz─ůcej obrad (wy┼éonionego/wy┼éonionej przez obecnych/obecne cz┼éonk├│w/cz┼éonkinie Zarz─ůdu).
3. W posiedzeniach Zarz─ůdu mog─ů bra─ç udzia┼é z g┼éosem doradczym przewodnicz─ůcy/przewodnicz─ůca Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni/zaproszone cz┼éonkowie/cz┼éonkinie Stowarzyszenia lub inne osoby.

KOMISJA REWIZYJNA

┬ž 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewn─Ötrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna sk┼éada si─Ö z 3 cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä, kt├│rzy/kt├│re wybieraj─ů spo┼Ťr├│d siebie przewodnicz─ůcego/przewodnicz─ůc─ů.
3. Cz┼éonkowie/cz┼éonkinie Komisji Rewizyjnej nie mog─ů by─ç cz┼éonkami/cz┼éonkiniami organu zarz─ůdzaj─ůcego ani pozostawa─ç w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, we wsp├│lnym po┼╝yciu, w stosunku pokrewie┼ästwa, powinowactwa lub podleg┼éo┼Ťci z tytu┼éu zatrudnienia wobec cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä Zarz─ůdu.
4. Cz┼éonkiem/cz┼éonkini─ů Komisji Rewizyjnej nie mo┼╝e by─ç osoba, kt├│ra by┼éa skazana prawomocnym wyrokiem za przest─Öpstwo umy┼Ťlne ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub przest─Öpstwo skarbowe.

┬ž 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale┼╝y:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku ca┼éokszta┼étu dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia;
2. przedk┼éadanie Zarz─ůdowi wniosk├│w z przeprowadzonych kontroli oraz ┼╝─ůdanie wyja┼Ťnie┼ä;
3. sk┼éadanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z ocen─ů dzia┼éalno┼Ťci Stowarzyszenia;
4. wnioskowanie do Zarz─ůdu o zwo┼éanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. sk┼éadanie wniosk├│w w sprawie absolutorium dla Zarz─ůdu na Walnym Zgromadzeniu;
6. wnioskowanie o skre┼Ťlenie z listy cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä Stowarzyszenia.

┬ž 26

1. Uchwa┼éy Komisji Rewizyjnej zapadaj─ů zwyk┼é─ů wi─Ökszo┼Ťci─ů g┼éos├│w, przy obecno┼Ťci wi─Ökszo┼Ťci cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä Komisji.
2. Przewodnicz─ůcy/przewodnicz─ůca Komisji mo┼╝e bra─ç udzia┼é w posiedzeniach Zarz─ůdu z g┼éosem doradczym.
Rozdzia┼é V ÔÇô maj─ůtek i fundusze Stowarzyszenia

 

┬ž 27

1. Maj─ůtek Stowarzyszenia stanowi─ů ruchomo┼Ťci, nieruchomo┼Ťci i fundusze.
2. Stowarzyszenie mo┼╝e otrzymywa─ç dotacje wed┼éug zasad okre┼Ťlonych w odr─Öbnych przepisach.
3. Fundusze Stowarzyszenia pochodz─ů w szczeg├│lno┼Ťci ze sk┼éadek cz┼éonkowskich, dotacji, dotacji z bud┼╝etu pa┼ästwa i jednostek samorz─ůdu terytorialnego, Wsp├│lnoty Europejskiej i wsp├│lnotowych os├│b prawnych, spadk├│w, darowizn, zapis├│w, zbi├│rek publicznych, nawi─ůzek i ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych orzeczonych przez s─ůdy oraz odp┼éatnej dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego.

┬ž 28

O┼Ťwiadczenia woli maj─ů prawo sk┼éada─ç w imieniu stowarzyszenia dwaj/dwie cz┼éonkowie/cz┼éonkinie Zarz─ůdu, przy czym jednym/jedn─ů z nich musi by─ç Prezes/Prezeska lub Wiceprezes/Wiceprezeska.

┬ž 29

Zabronione jest:
1. udzielanie po┼╝yczek lub zabezpiecze┼ä zobowi─ůza┼ä maj─ůtkiem Stowarzyszenia w stosunku do cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä, pracownik├│w/pracowniczek oraz ich os├│b bliskich z kt├│rymi pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim albo w stosunku pokrewie┼ästwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewie┼ästwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s─ů zwi─ůzani z tytu┼éu przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. przekazywanie maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä lub pracownik├│w/pracowniczek oraz ich os├│b bliskich na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, w szczeg├│lno┼Ťci je┼Ťli przekazanie to nast─Öpuje bezp┼éatnie lub na preferencyjnych zasadach,
3. wykorzystywanie maj─ůtku Stowarzyszenia na rzecz cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä lub pracownik├│w/pracowniczek lub ich os├│b bliskich na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich, chyba ┼╝e to wykorzystywanie wynika bezpo┼Ťrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. kupowanie towar├│w lub us┼éug od podmiot├│w, w kt├│rych uczestnicz─ů cz┼éonkowie/cz┼éonkinie organizacji, cz┼éonkowie/cz┼éonkinie jej organ├│w lub pracownicy/pracowniczki oraz ich os├│b bliskich, na zasadach innych ni┼╝ w stosunku do os├│b trzecich lub po cenach wy┼╝szych ni┼╝ rynkowe.
Rozdzia┼é VI ÔÇô zmiana statutu i rozwi─ůzanie Stowarzyszenia

 

┬ž 30

Uchwa┼éy o zmianie statutu Stowarzyszenia oraz rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie wi─Ökszo┼Ťci─ů 2/3 g┼éos├│w, przy obecno┼Ťci co najmniej po┼éowy cz┼éonk├│w/cz┼éonki┼ä uprawnionych do g┼éosowania w pierwszym terminie i bez wzgl─Ödu na liczb─Ö obecnych w drugim terminie.

┬ž 31

1. W przypadku podj─Öcia uchwa┼éy o rozwi─ůzaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu maj─ůtku Stowarzyszenia i powo┼éa Komisj─Ö Likwidacyjn─ů, kt├│ra przeprowadzi likwidacj─Ö Stowarzyszenia.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem maj─ů zastosowanie og├│lne przepisy prawa.
Rozdzia┼é VII ÔÇô przepisy przej┼Ťciowe

 

┬ž 32

Statut oraz jego zmiany wchodz─ů w ┼╝ycie po uprawomocnieniu si─Ö postanowienia S─ůdu Rejestrowego.