Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Artykuły

Publikacje autorstwa członków i członkiń zespołu Programu STACJA:

 • Streetworking – teoria i praktyka, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 4/2005, Pedagogium, Warszawa 2005.
 • E. Bielecka, J. Winiarska, W. Ronatowicz, Program STACJA, szansa czy utopia dla zagubionej młodzieży? [w:] Streetworking – teoria i praktyka, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 4/2005, Pedagogium, Warszawa 2005.
 • E. Bielecka, J. Winiarska, A. Szewera, STACJA – program streetworkerski adresowany do zbłąkanej młodzieży [w:] Czego obawiają się ludzie? Red. M. Libiszowska-Żółtkowska, Wyd. UW, Warszawa 2007.
 • E. Bielecka, Profilaktyka i reintegracja społeczna – realizowane przez Program STACJA [w:] Postępy resocjalizacji i profilaktyki społecznej, Red. A. Rejzner, Wyd. UW, Warszawa 2008.
 • E. Bielecka, Trudna młodzież – trudna edukacja [w:] Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie, Red. A. Karpińska, Wyd. Trans Humana, Białystok 2008.
 • E. Bielecka, M. Siuchta, Ulica i co dalej? Praktyka oddziaływań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym [w:] Probacja i resocjalizacja instytucjonalna – wybrane problemy teorii i praktyki, Red. H. Kupiec, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 • E. Bielecka, Promowanie odpowiedzialnych zachowań seksualnych – badania pilotażowe młodzieży spędzającej czas w galeriach handlowych [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Prace IPSiR UW, t. 16, Red. J. Kwaśniewski, Wyd. IPSiR UW, Warszawa 2010.
 • Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • E. Bielecka, Tradycyjne i innowacyjne formy interwencji społecznej [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • E. Bielecka, K. Gilgenast, RE-FLEKSJA – projekt pedagogiki ulicy [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • E. Bielecka, Galerianki – badania i refleksje [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • E. Bielecka, Profilaktyka kreatywna a edukacja medialna [w:] Remedium 6/2011.
 • E. Bielecka, Kreatywność i potencjał młodzieży ze środowisk defaworyzowanych [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Prace IPSiR t. 20, UW IPSiR, Warszawa 2012.
 • K. Rżanek, M. Grotecka, Partyworking w doświadczeniach Programu STACJA [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • K. Rżanek, M. Grotecka, Galerianki – refleksje streetworkerów [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • K. Rżanek, M. Grotecka, Networking jako forma edukacji i profilaktyki w cyberprzestrzeni – Ej, a dlaczego masz taki dziwny znaczek przy nicku? [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • K. Rżanek, M. Grotecka, Networking i streetworking w centrach handlowych – metody docierania do młodzieży i młodych dorosłych narażonych na komercyjne wykorzystywanie [w:] Dziecko Krzywdzone. Komercyjne wykorzystywanie dzieci 4/2010.
 • E. Bielecka, Dialog na ulicy [w:] Dialog w integracji i reintegracji społecznej, Red. T. Zacharuk, M. Konopczyński, S. Sobczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2012.
 • E. Bielecka, Streetworker a kurator sądowy – szkic porównawczy [w:] Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Prace IPSiR t. 19, UW IPSiR, Warszawa 2012.
 • E. Bielecka, E. Kozdrowicz, Uwierz w siebie. Wyrównywanie szans dzieci zagrożonych marginalizacją [w:] Chowanna t. 1, Katowice 2012.
 • E. Bielecka, „Ulicznicy” Korczaka a współczesne „dzieci ulicy”, [w:] Inspiracje Korczakowskie. Wokół „Prawideł życia” w 80. rocznicę wydania, Red. Z. Rudnicki, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2011.
 • U. Miąsek, M. Kępka, Szkoła Mobilna jako nowatorskie narzędzie pracy z dziećmi [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • W. Gola, Wsparcie i aktywizacja młodych dorosłych w kryzysie [w:] Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, Red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna 2/2010, Pedagogium, Warszawa 2010.
 • E. Bielecka, Działania interwencyjno-korekcyjne skierowane do dzieci i młodzieży wychowujących się na ulicy, [w:] Terapia w resocjalizacji, ujęcie praktyczne, Red. A. Rejzner, P. Szczepaniak, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2009.
 • E. Bielecka, K. Kaszek, Dom Powrotu, streetworking – społeczność terapeutyczna – reintegracja społeczna [w:] Streetworking – teoria i praktyka, Red. E. Bielecka, (Pedagogika Społeczna 4/2005), Pedagogium, Warszawa 2005.
TOP

Accessibility Toolbar