Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Wojciech Gola

Jestem pedagogiem, streetworkerem i badaczem społecznym.

W STACJI działam od 2006 roku. W tym czasie pracowałem w projektach skierowanych do młodzieży spędzającej czas na ulicy, osób świadczących usługi seksualne oraz prowadziłem warsztaty i szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, edukacji seksualnej oraz pracy metodą streetworkingu.

Przez kilka lat miałem również okazję pełnić funkcję członka zarządu Stowarzyszenia.

Jestem doktorantem w katedrze Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuję się problemami młodzieży, wykorzystaniem przestrzeni miejskiej przez młodzież i profilaktyką zachowań ryzykownych. Będąc w STACJI i angażując się w działania Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich „OSOS” chcę wspierać rozwój streetworkingu i pracy środowiskowej z młodymi ludźmi.

Wolne chwile spędzam na rowerze, z książką lub poznając nowe miejsca w Polsce i nie tylko.

TOP