Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Elżbieta Bielecka

Współzałożycielka Stowarzyszenia Program STACJA.

Docent w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Moje zainteresowania badawcze, jak i praktyka pedagogiczna koncentrują się wokół realizowanych w środowisku otwartym innowacyjnych i kreatywnych metod pracy skierowanych do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych będących w sytuacji kryzysowej. Efektem moich poszukiwań badawczych, dotyczących innowacyjnych form interwencji społecznej podejmowanej wobec ludzi „gorszych szans”, są liczne publikacje. Wartością dla mnie jest wzajemne przeplatanie wiedzy teoretycznej z praktycznym wprowadzaniem innowacji wychowawczych. W ubiegłym tysiącleciu, wprowadzałam na terenie północno- wschodniej Polski Program „Starszy Brat Starsza Siostra”.

Najchętniej cały czas spędzałabym nad morzem i na dalekich egzotycznych wyprawach.

TOP