Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Edyta Gogół-Iżowska

Skończyłam studia magisterskie z psychologii (o specjalności klinicznej), licencjackie z pracy socjalnej oraz II stopnia o kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Ukończyłam Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

W STACJI działam od 2010 roku. Byłam pedagożką ulicy, potem partyworkerką, streetworkerką, edukatorką seksualną, koordynatorką projektów i programu stażowego.

Wierzę w moc wolontariatu i sens pracy na rzecz innych.

Prywatnie lubię chodzić po górach, zbierać kamienie i odpoczywać aktywnie.

TOP