Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Zespół

Kim jesteśmy?

 • Jesteśmy pedagogami/pedagożkami, psychologami/psycholożkami, pracownikami/pracowniczkami socjalnymi, socjologami/socjolożkami, którzy/które nie lubią siedzieć w biurze i wolą wyjść bezpośrednio do młodych ludzi. Można nas spotkać na ulicach, podwórkach, w klubach i w sieci.
 • Dążymy do tego, by oddać sprawczość w ręce młodych ludzi - tworzyć przestrzeń do swobodnej ekspresji, wynikającej z zainteresowań i potrzeb.
 • Dążymy do tego, żeby młodzi ludzie mieli dostęp do wiedzy potrzebnej do podejmowania świadomych decyzji dotyczących życia oraz zdrowia seksualnego.
 • Traktujemy każdego poważnie i chcemy go słuchać. Respektujemy prawo do prywatności i dbamy o dyskrecję.
 • Z uwagą i zaangażowaniem idzie w parze poradnictwo i wsparcie - towarzyszymy w życiu, wpieramy w trudnych sytuacjach.
 • Akceptujemy ludzi takimi jakimi są, szanujemy ich decyzje i wybory, nie chcemy nikogo zmieniać.
 • Nie uważamy, że mamy jedyny słuszny pogląd na życie.
 • Pomagamy tylko wtedy, gdy ktoś tego chce – nic na siłę.
 • Pracujemy w nurcie redukcji szkód.
 • Podstawą naszych działań jest wiedza naukowa, a nie religia czy poglądy polityczne.

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

 • Maciej Kępka - Prezes
 • Monika Grotecka - Wiceprezeska
 • Katarzyna Kałuska - Wiceprezeska
 • Aneta Gastoł - Członkini Zarządu

Komisja Rewizyjna

 • Joanna Garnier - Przewodnicząca Komisji
 • Konrad Mińko - Członek Komisji
 • Jędrzej Molczyk - Członek Komisji

Maciej Kępka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Program STACJA. Z wykształcenia jestem politologiem w specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Działam w STACJI od 2006 roku. Obecnie pracuję z młodzieżą w projekcie Streetopcja, który także częściowo koordynuję…

Monika Grotecka

Wiceprezeska Stowarzyszenia Program STACJA. Skończyłam studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (psychosocjologia problemów społecznych). Ze STACJĄ związana jestem od 2007 roku. Obecnie pracuję w klubach jako partyworkerka – koordynuję również ten projekt…

Katarzyna Kałuska

Wiceprezeska Stowarzyszenia Program STACJA. Z wykształcenia jestem socjolożką i absolwentką polityki społecznej. Do STACJI dołączyłam w 2013 roku, zasilając zespół partyworkerski. Obecnie poza pracą w projekcie zajmuję się również koordynowaniem działań edukacyjno-profilaktycznych…

Aneta Gastoł

Członkini Zarządu Stowarzyszenia Program STACJA.

Michał Bydzicki

Z wykształcenia jestem pedagogiem i politologiem (w zakresie polityki społecznej i gospodarczej). Do STACJI dołączyłem w lipcu 2014 r. do projektu Streetopcja. Uczestniczyłem w wielu warsztatach i szkoleniach dotyczących pracy z nastolatkami…

Weronika Zaród

Jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Ze STACJĄ związana jestem od 2013 roku, pierwsze kroki w Stowarzyszeniu stawiałam w projekcie Streetopcja. Obecnie jestem także partywokrerką, streetworkerką…

Gabrysia Juszczuk

Jestem absolwentką pracy socjalnej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką społeczną. Ze STACJĄ jestem związana od sierpnia 2014 roku. Pracuję w projekcie streetworkerskim z osobami świadczącymi usługi seksualne oraz z młodzieżą w projekcie Streetopcja…

Patrycja Kredowska

Z wykształcenia jestem terapeutką zajęciową. Ze STACJĄ związana jestem od grudnia 2014 roku. Pracuję z młodzieżą w projekcie Streetopcja. Na co dzień pracuję w poradni leczenia uzależnień Stowarzyszenia MONAR…

Michał Parśniak

Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.Związany ze STACJĄ od kwietnia 2016, uczestniczę w projekcie Streetopcja. W STACJI uwielbiam różnorodność i wyzwania, z jakimi się mierzymy w codziennej pracy…

Sylwia Piekarska

Z wykształcenia jestem informatologiem i bibliologiem, ponadto kończę kierunek: profilaktyka społeczna i resocjalizacja. W Stacji pomagam od 2017 roku przy projekcie partyworkerskim oraz Streetopcji...

Aleksandra Olszewska

Aleksandra Lesner

Jestem absolwentką psychologii oraz pedagogiki. Od 2013 roku jestem w STACJI partyworkerką. W klubach staram się przekazywać ludziom, że dobra i bezpieczna zabawa mogą iść w parze. Uważam to za mega fajne i fascynujące doświadczenie i wyzwanie…

Paula Żochowska-Sudnik

Pedagog, absolwentka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, co jest moją pasją i z czym wiążę przyszłość. Wierzę w skuteczność 3 sektora dlatego postanowiłam zacząć działać i od 2013 roku związana jestem ze STACJĄ. Cierpliwość i kreatywność pomaga mi nawiązywać kontakty podczas dyżurów partyworkerskich….

Paulina Sobolewska

Z wykształcenia jestem biologiem i diagnostą laboratoryjnym, ukończyłam także studia podyplomowe z bioetyki i prawa medycznego. W STACJI działam od 2016 roku – zajmuję się partyworkingiem. Praca w klubach daje mi poczucie skutecznego dzielenia się wiedzą…

Karolina Chrzanowska

Studiuję profilaktykę społeczną i resocjalizację ze specjalizacja wychowanie resocjalizujace na Uniwersytecie Warszawskim. Ze Stacją jestem związana od 2016 roku. Pracuję w projekcie partyworkerskim…

Izabela Gałecka

Jestem studentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. Ze Stacją jestem związana od czerwca 2016 roku. Pracuję w klubach jako partyworkerka. Wierząc w redukcję szkód, staram się przekazywać, że dobra zabawa nie wyklucza bezpieczeństwa.

Katarzyna Skalska

Z wykształcenia jestem absolwentką Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, oraz edukatorem w zakresie HIV/AIDS. Dołączyłam do STACJI w czerwcu 2018 roku wspierając działania partyworkerskie...

Katarzyna Rżanek

Z wykształcenia jestem psycholożką, trenerką i politolożką ze specjalnością: profilaktyka społeczna i resocjalizacja. W STACJI jestem od 2007 roku. Moją zawodową pasją jest streetworking – spotkania z ludźmi na ulicy są dla mnie zawsze inspirujące...

Edyta Gogół-Iżowska

Skończyłam studia magisterskie z psychologii (o specjalności klinicznej), licencjackie z pracy socjalnej oraz II stopnia o kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. Ukończyłam Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. W STACJI działam od 2010 roku…

Wojciech Gola

Jestem pedagogiem, streetworkerem i badaczem społecznym. W STACJI działam od 2006 roku. W tym czasie pracowałem w projektach skierowanych do młodzieży spędzającej czas na ulicy, osób świadczących usługi seksualne oraz prowadziłem warsztaty i szkolenia z zakresu profilaktyki HIV/AIDS…

Elżbieta Bielecka

Współzałożycielka Stowarzyszenia Program STACJA. Docent w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania badawcze, jak i praktyka pedagogiczna koncentrują się wokół…

TOP