Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Sprawozdania

Działalność naszego stowarzyszenia jest jawna, informacje na jej temat
znajdują się w sporządzanych przez nas co roku sprawozdaniach:


- sprawozdaniu merytorycznym – zawierającym informacje na temat zrealizowanych przez nas działań,
- sprawozdaniu finansowym – składającym się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

TOP

Accessibility Toolbar