Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Misja i wizja

Misja

Naszą misją jest wspieranie młodych ludzi, w ich środowisku, w nurcie redukcji szkód.

Wizja

Naszą wizją jest świat, w którym młodzi ludzie realizują swój pomysł na życie własnymi siłami, ale mogą też liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc, z zachowaniem ich podmiotowości i sprawczości.

Wartości

Wartości, którymi się kierujemy w naszych działaniach wynikają z przeświadczenia, że każdy człowiek ma prawo do:
- szacunku
- do decydowania (o swoim życiu, ciele)
- wolności wyboru
- do godnego życia
- wolności słowa i samostanowienia
- równego traktowania
- rozwiązywania sytuacji konfliktowych bez przemocy
- do wolności myśli, sumienia i wyznania
- prawo każdego człowieka do uznawania wszędzie jego podmiotowości.

Nasze wartości wynikają również z przekonania o tym, że każdy posiada prawa seksualne.

1. Prawo do wolności seksualnej.
2. Prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała.
3. Prawo do prywatności seksualnej.
4. Prawo do równości seksualnej.
5. Prawo do przyjemności seksualnej.
6. Prawo do emocjonalnego wyrażania seksualności.
7. Prawo do swobodnych kontaktów seksualnych.
8. Prawo do podejmowania wolnych i odpowiedzialnych decyzji dotyczących posiadania potomstwa.
9. Prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych.
10. Prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej.
11. Prawo do seksualnej opieki zdrowotnej.

TOP

Accessibility Toolbar