Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Historia

2003

Przy Ośrodku Badań i Usług Psychologicznych PTP (przy wsparciu z funduszy strukturalnych) powstał pionierski projekt Program STACJA, z założeniem utworzenia Hostelu Interwencyjnego i pracy metodą streetworkingu.

2004

Otwarcie Hostelu Interwencyjnego, Warszawa, ul. Wspólna 65 lok.19 (pierwszy klient 07.05.2004). Rozpoczęcie działań streetworkerskich w rejonie Śródmieścia.

2005

Nagroda Fundacji dla Polski i ELLE w ramach akcji Ulica nie jest dla dzieci. Przyjazne miejsce, gdzie młodzi ludzie będący w sytuacji kryzysowej mogli znaleźć wsparcie i pomoc oraz spędzić bezpiecznie wolny czas.

Hostel – korzystanie z noclegu osób do 22 r. ż.; Świetlica – korzystanie z zajęć osób do 25 r. ż.. - i już wtedy od razu zaczęto streety - działania na Dworcu Centralnym, ulicach, parkach, pubach, salonach gier i kawiarenkach internetowych w centrum Warszawy.

Rejestracja Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA

2007

Stowarzyszenie członkiem założycielskim Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich (OSOS).

2008

Zamknięcie Hostelu Interwencyjnego i uruchomienie Klubu Alter-Aktiv.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „PROGRAM STACJA” podjął decyzję o zamknięciu Hostelu Interwencyjnego na czas nieokreślony. Decyzja podyktowana była przyczynami finansowymi oraz ze względu na stan prawny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby poniżej 18 roku życia w sytuacjach kryzysowych czasowo mogą przebywać jedynie w placówce opiekuńczo-wychowawczej (Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331). W związku z tym władze województwa, miasta i gminy nie finansowały i zapewniły o dalszym niefinansowaniu projektów – zadań, w których wystąpi określenie „hostel”.

W ramach Klubu Alter-Aktiv organizowano wolny czas młodym ludziom (do 18 roku życia), głównie przy wykorzystaniu metody pracy z projektem. Rozumiemy przez to stopniowe angażowanie uczestników w tworzenie zajęć, a w ich ramach realizację ich własnych działań (miniprojektów). Ma to na celu aktywizację, wzmocnienie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności. Klub działał w latach 2008-2010.

2009

Rozpoczęcie działań metodą partyworkingu w warszawskich klubach. Pierwszy projekt skierowany do osób korzystających z czatów internetowych, działania metodą networkingu.

2010

Pierwszy projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych spędzających czas w rejonie warszawskiego Centrum.

2011

Zmiana nazwy na: Stowarzyszenie Program STACJA

2012

Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. STACJA została zarejestrowana jako placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej.

Zmiana lokalu - nowy adres: Hoża 62/69.

2013

Gra terenowa Let’s talk about sex zdobyła główną nagrodę w kategorii Edukacja w konkursie na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową 2012 roku S3KTOR.

Zmiana logo Stowarzyszenia Program STACJA.

2015

Prezeska Stowarzyszenia Program STACJA Kasia Rżanek otrzymała „Czerwoną Kokardkę”. Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym na rzecz osób żyjących z HIV oraz prowadzącym działania w dziedzinie profilaktyki i terapii.

PRESENT
TOP

Accessibility Toolbar