2018

STREETOPCJA – alternatywa dla ulicy – projekt skierowany do młodzieży i młodych dorosłych eksperymentujących z narkotykami

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2018 - 31.12.2018
Kwota dotacji: 35 000 zł

STREETOPCJA

Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018
Kwota dotacji: 40 000 zł

„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI

Partner w projekcie: Społeczny Komitet ds. AIDS
Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.03.2018-31.12.2020
Łączna kwota dotacji: 314 500 zł
Łączna kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 254 720 zł
Kwota I transzy na 2018 rok po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 82 920,00 zł

#KLUBOTAKTYKA - kampania profilaktyczno-edukacyjna na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych

Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018
Kwota dotacji: 20 000 zł

Działania partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2018 - 31.12.2018
Łączna kwota dotacji: 35 000 zł
Kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 22 678 zł

„Płyń z głową”

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Komisja Klubowa
Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 15.06.2018-31.12.2018
Łączna kwota dotacji: 298 460 zł
Kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 50 460 zł

Partyworking na Woli – pilotaż

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.07.2018-15.12.2018
Łączna kwota dotacji: 29 200 zł
Kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 19 350 zł

STACJA DLA MŁODYCH - remont łazienki będącej częścią lokalu, w których realizowane są zadania statutowe organizacji na rzecz młodzieży z terenu warszawy

Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.03.2018-31.07.2018
Kwota dotacji: 5 120 zł

TOP

Accessibility Toolbar