2019

STREETOPCJA

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2019 - 31.12.2019
Kwota dotacji: 30 000 zł

STREETOPCJA

Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 02.01.2019 - 31.12.2019
Kwota dotacji: 40 000 zł

Stacja i Studio Skit - zintegrowany program profilaktyczny

Partner w projekcie: Studio Skit Współfinansujący: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Termin realizacji: 25.06.2019 - 15.12.2019
Kwota dotacji: 27 520 zł
Kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program Stacja: 15 255 zł

„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI

Partner w projekcie: Społeczny Komitet ds. AIDS
Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.03.2018 - 31.12.2020
Łączna kwota dotacji: 314 500 zł
Łączna kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 254 720 zł
Kwota II transzy na 2019 rok po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 85 520 zł

Działania partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2019 - 31.12.2019
Kwota dotacji: 35 000 zł

Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca skutków używania alkoholu

Partner w projekcie: Stowarzyszenie PRO-Pracownia Rozwoju Osobowości
Finansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 15.07.2019 - 31.12.2020
Łączna kwota dotacji: 190 500 zł
Łączna kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 127 364,80 zł
Kwota I transzy na 2019 rok po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 60 771,60 zł

Baw się bezpieczniej - program edukacyjno-profilaktyczny skierowany do młodych dorosłych i studentów

Współfinansujący: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Termin realizacji: 26.06.2019 - 15.12.2019
Kwota dotacji: 25 000 zł

TOP

Accessibility Toolbar