2020

Streetopcja - zintegrowany program profilaktyczny

Partner w projekcie: Studio Skit
Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 02.02.2020-31.12.2020
Kwota dotacji: 50 000 zł

„Połączenia CTRLowane" - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI

Partner w projekcie: Społeczny Komitet ds. AIDS
Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.03.2018-31.12.2020
Łączna kwota dotacji: 314 500 zł
Łączna kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 254 720 zł
Kwota III transzy na 2020 rok po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 79 280 zł

Działania partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2020 - 31.12.2020
Kwota dotacji: 25 000 zł

Kampania informacyjno - edukacyjna dotycząca skutków używania alkoholu

Partner w projekcie: Stowarzyszenie PRO-Pracownia Rozwoju Osobowości
Finansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 15.07.2019-31.12.2020
Łączna kwota dotacji: 190 500 zł
Łączna kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 127 364,80 zł
Kwota II transzy na 2020 rok po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 66 593,20 zł

TOP

Accessibility Toolbar