2017

STREETOPCJA – alternatywa dla ulicy - program skierowany do młodzieży i młodych dorosłych eksperymentujących z narkotykami

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2017 do 31.12.2017
Kwota dotacji: 20 000 zł

STREETOPCJA

Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 02.01.2017-31.12.2017
Kwota dotacji: 50 000 zł

Działania partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2017-31.12.2017
Kwota dotacji: 15 000 zł

Kampania profilaktyczno-edukacyjna - zintegrowane działania na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych

Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.03.2017-31.12.2017
Kwota dotacji: 20 000 zł

"Licencjat" z profilaktyki, czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek

Partner w projekcie: Społeczny Komitet ds. AIDS
Współfinansujący: m.st. Warszawa
Termin realizacji: 13.02.2015-31.12.2017 (projekt trzyletni)
Łączna kwota dotacji: 318 000 zł
Łączna kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 216 668 zł
Kwota III transzy na 2017 rok po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 72 060,00 zł

Modernizacja strony internetowej oraz nowa identyfikacja wizualna Stowarzyszenia Program STACJA

Współfinansujący: Urząd m.st. Warszawy
Termin realizacji: 01.04.2017-30.09.2017
Kwota dotacji: 5 400 zł

TOP

Accessibility Toolbar