Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

2016

STREETOPCJA

Współfinansujący: m.st. Warszawa
Termin realizacji: 23.02.2016-31.12.2016
Kwota dotacji: 50 000 zł

STREETOPCJA – warsztaty i poradnictwo indywidualne dla młodzieży i młodych dorosłych.

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2016 do 31.12.2016
Kwota dotacji: 20 000 zł

"Licencjat" z profilaktyki, czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek

Partner w projekcie: Społeczny Komitet ds. AIDS
Współfinansujący: m.st. Warszawa
Termin realizacji: 13.02.2015-31.12.2017 (projekt trzyletni)
Łączna kwota dotacji: 318 000 zł
Łączna kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 216 668 zł
Kwota II transzy na 2016 rok po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 71 460 zł

Działania partyworkerskie – redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 04.01.2016-31.12.2016
Kwota dotacji: 28 000 zł

Razem Bezpieczniej. Peeredukatorski projekt profilaktyczny HIV/STI skierowany do osób świadczących usługi seksualne

Współfinansujący: Krajowe Centrum ds. AIDS
Termin realizacji: 13.06.2016-15.12.2016
Kwota dotacji: 44 640 zł

Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i innych STI skierowane do warszawskiej młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym

Partner w projekcie: Społeczny Komitet ds. AIDS
Współfinansujący: m.st. Warszawa
Termin realizacji: 01.09.2016 - 31.12.2016
Łączna kwota dotacji: 40 960 zł
Kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 1 600 zł

STACJA dla młodych - remont pomieszczeń, w których realizowane są zadania statutowe organizacji na rzecz młodzieży z terenu Warszawy

Współfinansujący: Centrum Komunikacji Społecznej
Termin realizacji: 01.09.2016-30.11.2016
Kwota dotacji: 13 800 zł

TOP

Accessibility Toolbar