Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

2015

Problem bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie – projekt badawczy.

Finansujący: m.st. Warszawa
Termin realizacji: 13.04.2015-11.07.2015
Kwota dotacji: 10 000 zł

Działania outreachowe­ - redukcja szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2015 do 31.12.2015
Kwota dotacji: 15 000 zł

Edukacja i profilaktyka HIV/AIDS wśród osób świadczących usługi seksualne na ulicy, w agencjach towarzyskich i mieszkaniach.

Podmiot dotujący: Gilead Sciences Polska Sp. z o.o. (w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci 2014)
Termin realizacji: 01.01.2015-30.09.2015
Kwota dotacji: 20 000 zł

STREETOPCJA – warsztaty i poradnictwo indywidualne dla młodzieży i młodych dorosłych.

Współfinansujący: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 02.01.2015 do 31.12.2015
Kwota dotacji: 20 000 zł

STREETOPCJA

Współfinansujący: m.st. Warszawa
Termin realizacji: 04.03.2015-31.12.2015
Kwota dotacji: 30 000 zł

Kampania profilaktyczno-edukacyjna, skierowana do osób podejmujących ryzykowne zachowania

Partnerzy w projekcie: Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Monar
Współfinansujący: Urząd Dzielnicy Śródmieście M. St. Warszawy
Termin realizacji: 04.03.2015 - 31.12.2015
Kwota dotacji: 48 000 zł

Program profilaktyczny skierowany do osób bawiących się w klubach i na dyskotekach na terenie Mazowsza

Współfinansujący: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Termin realizacji: 16.04.2015-15.10.2015
Kwota dotacji: 14 100 zł

"Licencjat" z profilaktyki, czyli trzyletni projekt profilaktyki HIV i STI wśród studentów/ek

Partner w projekcie: Społeczny Komitet ds. AIDS
Współfinansujący: m.st. Warszawa
Termin realizacji: 13.02.2015-31.12.2017 (projekt trzyletni)
Łączna kwota dotacji: 318 000,00 zł
Łączna kwota dotacji po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 216 668,00 zł
Kwota I transzy na 2015 rok po stronie Stowarzyszenia Program STACJA: 73 160,00

Działania edukacyjno-profilaktyczne: Przystanek Woodstock – Przystanek Zdrowie

Partner w projekcie: Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Podmiot dotujący: Gilead Sciences Polska Sp. z o.o. (w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci 2014)
Termin realizacji: 1.04.2015- 1.09.2015
Kwota dotacji: 20 000 zł

TOP

Accessibility Toolbar