Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

2013

Gra miejska „Let’s talk about seks”.

Finansowany przez: Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Termin realizacji: 17.09.2013-15.11.2013
Kwota dotacji: 10 000 zł

STREETOPCJA. Wspieranie programów z zakresu rozwiązywania problemów społecznych związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą w rodzinie realizowanych na rzecz osób i rodzin zamieszkujących bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Współfinansowany przez: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy
Termin realizacji: 15.04.2013-31.12.2013
Kwota dotacji: 25 000 zł

Bądź trzeźwa – bądź bezpieczna. Akcja edukacyjno-profilaktyczna skierowana do kobiet świadczących usługi seksualne pijących ryzykownie i szkodliwie.

Finansowany przez: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy
Termin realizacji: 03.06.2013-31.08.2013
Kwota dotacji: 10 000 zł

Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków: „Baw się bezpieczniej!” Partyworking Programu STACJA jako działanie ograniczające ryzyko szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków.

Współfinansowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 2.01.2013-31.12.2013
Kwota dotacji: 14 000 zł

Streetworking Programu STACJA.

Współfinansowany przez: Fundację United Way
Termin realizacji: 09.09.2012-31.03.2013
Kwota dotacji: 7 500 zł

TOP

Accessibility Toolbar