Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

2012

STREETOPCJA. Wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom lub/i przemocy adresowanych do dzieci i młodzieży mieszkających bądź przebywających na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Współfinansowany przez: Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy
Termin realizacji: 23.03.2012-30.11.2012
Kwota dotacji: 40 000 zł

Działania pedagogów ulicy w rejonie dzielnicy Białołęka.Zadania z obszarów priorytetowych zadań publicznych dotyczących ochrony i promocji zdrowia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS oraz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym: Wspieranie działań pedagogicznych i streetworkingu na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

Współfinansowany przez: Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy
Termin realizacji: 20.02.2012–31.12.2012
Kwota dotacji: 52 080 zł

Działania streetworkerskie i partyworkerskie Programu STACJA jako forma edukacji i profilaktyki skierowana do osób o zwiększonym poziomie ryzykownych zachowań.

Współfinansowany przez: Krajowe Centrum ds. AIDS
Termin realizacji: 15.04.2012-15.12.2012
Kwota dotacji: 4 500 zł

Streetworking na Mokotowie. Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV i AIDS oraz z obszaru pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  w tym: Przeprowadzenie  programu „streetworkingu” dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Mokotów na terenie Sielc, Wierzbna i Służewca.

Współfinansowany przez: Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy
Termin realizacji: 06.04.2012–31.12.2012
Kwota dotacji: 32 000 zł

Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków: „Baw się bezpieczniej!” Partyworking Programu STACJA jako działanie ograniczające ryzyko szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków.

Współfinansowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 2.01.2012-31.12.2012
Kwota dotacji: 20 000 zł

Networking Programu STACJA - edukacja i profilaktyka oraz wsparcie w rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współfinansowany przez: PO FIO
Termin realizacji: 26.08.2011–31.12.2012
Kwota dotacji: 40 000 zł

Networking Programu STACJA – edukacja i profilaktyka.

Współfinansowany przez: Fundacja United Way
Termin realizacji: 09.09.2011-31.03.2012
Kwota dotacji: 7 750 zł

TOP

Accessibility Toolbar