Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

2011

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz innych STI.

Finansowany przez: Miasto Stołeczne Warszawa
Termin realizacji: 23.02.2011–31.12.2011
Kwota dotacji: 50 000 zł

Organizacja czasu wolnego młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania jako alternatywa wobec używania substancji psychoaktywnych.

Finansowany przez: Miasto Stołeczne Warszawa
Termin realizacji: 23.02.2011–31.12.2011
Kwota dotacji: 50 000 zł

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadanie z obszaru priorytetowych zadań publicznych dotyczących wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, wspieranie działań pedagogów ulicy na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w roku 2011.

Współfinansowany przez: Urząd Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawa
Termin realizacji: 13.05.2011–31.12.2011
Kwota dotacji: 100 000 zł

Przeprowadzenie programu „streetworkingu” dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Współfinansowany przez: Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawa
Termin realizacji: 14.03.2011–31.12.2011
Kwota dotacji: 30 000 zł

Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków;„Baw się bezpieczniej!” Partyworking Programu STACJA jako działanie ograniczające ryzyko szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków.

Współfinansowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 03.01.2011-31.12.2011
Kwota dotacji: 20 000 zł

Re-Medium – profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez edukację medialną.

Współfinasowany przez: Fundacja Wspólna Droga
Termin realizacji: 01.09.2010-31.03.2011
Kwota dotacji: 8 124 zł

TOP

Accessibility Toolbar