Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

2010

Wzmacnianie potencjału pracowniczego w organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz mieszkańców Warszawy.

Współfinansowany przez: Miasto Stołeczne Warszawa
Termin realizacji: 08.03.2010-31.12.2010
Kwota dotacji: 12 730 zł

Promowanie zdrowego stylu życia i odpowiedzialnych zachowań seksualnych w kontekście HIV/AIDS i STI.

Współfinansowany przez: Miasto Stołeczne Warszawa
Termin realizacji: 14.02.2010–31.12.2010
Kwota dotacji: 60 000 zł

„Baw się bezpieczniej!” Partyworking Programu STACJA jako działanie ograniczające ryzyko szkód zdrowotnych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków.

Współfinansowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Termin realizacji: 4.01.2010-30.11.2010
Kwota dotacji: 15 000 zł

Networking Programu STACJA – edukacja i profilaktyka. Działania networkerskie jako forma edukacji i profilaktyki, bezpośrednie wsparcie i "pomost" pomiędzy instytucjami pomocowymi a dziećmi i młodzieżą z grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Współfinansowany przez: PO FIO
Termin realizacji: 14.08.2009-31.12.2010
Kwota dotacji: 39 660 zł

TOP

Accessibility Toolbar