Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Streetworking

Metoda działania w pracy socjalnej i pedagogice, zakładająca pracę w otwartym środowisku, w bezpośrednim miejscu przebywania odbiorców działań streetworkera (na ulicach, dworcach, w parkach itd.). Docieranie do dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z ofertą wsparcia (edukacji, profilaktyki, pomocy społecznej). Działanie poza murami instytucji umożliwiające docieranie do miejsc, grup i jednostek, do których nikt nie dociera. Metoda ta zakłada podmiotowe traktowanie odbiorców, oparte na szacunku, tolerancji i bezpośredniej relacji. Celem działań streetworkerskich nie jest wyciągnięcie osoby z jej środowiska, lecz wspieranie jej w rozwoju, edukacja społeczna i profilaktyka oraz motywowanie i towarzyszenie w dokonywaniu wyborów na rzecz poprawy swojej sytuacji.

Chcesz wiedzieć jak my wykorzystujemy tą metodę w naszych działaniach?

Realizując nasze cele statutowe staramy się docierać do naszych odbiorców w ich środowisku – na ulicach, podwórkach, w klubach czy na czatach internetowych. Pokazujemy ludziom jak dbać o swoje zdrowie, jakie są konstruktywne i rozwijające sposoby spędzania wolnego czasu oraz wspieramy ich i pomagamy znaleźć rozwiązanie w trudnych sytuacjach życiowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy metodami outreach lecz cały czas poszukujemy nowych i skutecznych sposobów nawiązania kontaktu i współpracy z młodymi ludźmi.

Więcej informacji o metodach naszej pracy można znaleźć m.in. w:

  • Bielecka E. (red.), Pedagogika Społeczna - Streetworking Teoria i Praktyka, nr 4/2005
  • Bielecka E. (red.), Pedagogika Społeczna – Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, nr 2/2010
  • Dec J., Streetworking – poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych, [w:] M. Beisert (red.), Poradnictwo i edukacja seksualna, Poznań
  • Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, OSOS - Dynamo International, 2008
TOP

Accessibility Toolbar