Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Networking/Online Outreach

Networking/Online Outreach zakłada dotarcie do klientów bezpośrednio w środowisku ich przebywania – w tym przypadku w cyberprzestrzeni. Działania edukacyjno-profilaktyczne i pomocowe prowadzone za pośrednictwem Internetu pozwalają dotrzeć bezpośrednio do osób i grup, narażonych na różne zagrożenia (uzależnienia, świadczenie usług seksualnych, podejmowanie ryzykownych zachowań, etc.). Networking/Online Outreach wykorzystuje różne narzędzia środowiska internetowego – strony www, fora, blogi, czaty, maile, serwisy tematyczne, komunikatory tekstowe i głosowe typu Gadu-Gadu, Skype.

Chcesz wiedzieć jak my wykorzystujemy tą metodę w naszych działaniach?

Realizując nasze cele statutowe staramy się docierać do naszych odbiorców w ich środowisku – na ulicach, podwórkach, w klubach czy na czatach internetowych. Pokazujemy ludziom jak dbać o swoje zdrowie, jakie są konstruktywne i rozwijające sposoby spędzania wolnego czasu oraz wspieramy ich i pomagamy znaleźć rozwiązanie w trudnych sytuacjach życiowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy metodami outreach lecz cały czas poszukujemy nowych i skutecznych sposobów nawiązania kontaktu i współpracy z młodymi ludźmi.

Więcej informacji o metodach naszej pracy można znaleźć m.in. w:

  • Bielecka E. (red.), Pedagogika Społeczna - Streetworking Teoria i Praktyka, nr 4/2005
  • Bielecka E. (red.), Pedagogika Społeczna – Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, nr 2/2010
  • Dec J., Streetworking – poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych, [w:] M. Beisert (red.), Poradnictwo i edukacja seksualna, Poznań
  • Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, OSOS - Dynamo International, 2008
TOP

Accessibility Toolbar