Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Harm reduction

Redukcja szkód jest formą działań profilaktycznych, której celem jest ograniczenie negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych podejmowanych przez ludzi. Polega ona na zapewnianiu środków i edukacji na temat możliwych sposobów zmniejszania szkód związanych z takimi zachowaniami, jak ryzykowne zachowania seksualne czy używanie środków psychoaktywnych. Przykładami działań z nurtu redukcji szkód jest edukacja w zakresie bezpieczniejszych zachowań seksualnych i rozdawnictwo prezerwatyw wśród osób świadczących usługi seksualne lub programy wymiany igieł i strzykawek wśród osób przyjmujących narkotyki droga dożylną. Podejście to pozwala zminimalizować szkody indywidualne i społeczne bez konieczności radykalnej zmiany stylu życia realizowanego przez odbiorców działań profilaktycznych.

Realizując nasze cele statutowe staramy się docierać do naszych odbiorców w ich środowisku – na ulicach, podwórkach, w klubach czy na czatach internetowych. Pokazujemy ludziom jak dbać o swoje zdrowie, jakie są konstruktywne i rozwijające sposoby spędzania wolnego czasu oraz wspieramy ich i pomagamy znaleźć rozwiązanie w trudnych sytuacjach życiowych. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy metodami outreach lecz cały czas poszukujemy nowych i skutecznych sposobów nawiązania kontaktu i współpracy z młodymi ludźmi.

Więcej informacji o metodach naszej pracy można znaleźć m.in. w:

  • Bielecka E. (red.), Pedagogika Społeczna - Streetworking Teoria i Praktyka, nr 4/2005
  • Bielecka E. (red.), Pedagogika Społeczna – Zagrożona młodość. Innowacyjne formy interwencji społecznej, nr 2/2010
  • Dec J., Streetworking – poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych, [w:] M. Beisert (red.), Poradnictwo i edukacja seksualna, Poznań
  • Międzynarodowy przewodnik metodologiczny po streetworkingu na świecie, OSOS - Dynamo International, 2008
TOP

Accessibility Toolbar