Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

“Problem bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie”

W okresie 13.04.2015 do 11.07.2015 realizowany jest projekt pn. “Problem bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie – projekt badawczy”, finansowany przez m.st. Warszawa.

Celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionej diagnozy sytuacji bezdomnej młodzieży i młodych dorosłych z terenu Warszawy, a w szczególności warszawskiego Śródmieścia, w tym: przyczyn bezdomności, aktualnej sytuacji zawodowej, na rynku pracy i edukacji, rodzinnej, ich znajomości oraz postrzegania systemu pomocy, czynników utrudniających i ułatwiających wychodzenie z bezdomności.

“Problem bezdomności młodzieży i młodych dorosłych w Warszawie”
TOP