Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Grant dla projektu streetworkerskiego

Miło nam poinformować, że w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci 2014 otrzymaliśmy grant, od Gilead Sciences Polska Sp. z o.o., w wysokości 20.000 zł na partnerski projekt pn. Edukacja i profilaktyka HIV/AIDS wśród osób świadczących usługi seksualne na ulicy, w agencjach towarzyskich i mieszkaniach.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2015-30.09.2015, w partnerstwie ze Społecznym Komitetem ds. AIDS www.skaids.org

Cele projektu:

-zwiększenie dostępu do edukacji i profilaktyki w obszarze HIV/AIDS i testowania na HIV oraz dostępu do środków profilaktycznych i informacji o sposobach prawidłowego ich używania,

-promowanie zdrowego stylu życia wśród osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne,

-rozpoznanie środowiska i potrzeb OŚUS w agencjach towarzyskich i mieszkaniach,

-motywowanie OŚUS do testowania na HIV, HCV, HBV i inne STI,

-uświadamianie OŚUS o prawach do bezpłatnego testowania na HIV i leczenia antyretrowirusowego.

Grant dla projektu streetworkerskiego
TOP