Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Oświadczenie w sprawie kampanii „Seks w moim mieście”

Oświadczamy, iż zamknięcie strony internetowej „Seks w moim mieście” nastąpiło na żądanie Ministerstwa Zdrowia. W trybie natychmiastowym została także rozwiązana z nami umowa na realizację zadania publicznego, w ramach którego realizowana była kampania „Seks w moim mieście”. Nie podjęto z nami rozmów ani nie dano możliwości uzasadnienia i obrony. Jednocześnie argumenty podające powód rozwiązania umowy jako wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem uważamy za nieprawdziwe. Strona internetowa i cała kampania były realizowane zgodnie z zapisami wniosku o dotację oraz umowy.

Oświadczamy, iż nie zgadzamy się z tą decyzją i jej merytorycznym uzasadnieniem. Protestujemy także przeciwko takiemu traktowaniu partnerów społecznych, jakimi są organizacje pozarządowe. Informujemy, że podejmiemy dalsze kroki w tej sprawie.

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Stowarzyszenie Program STACJA
Społeczny Komitet ds. AIDS
Stowarzyszenie Tęczówka
Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN

Oświadczenie w sprawie kampanii „Seks w moim mieście”
TOP