Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Profilaktyka HIV/AIDS, z elementami edukacji seksualnej w pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób bezpośrednio pracujących lub chcących pracować z młodzieżą i młodymi dorosłymi.
Głównym celem warsztatu jest zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej medycznych i psychologiczno – społecznych aspektów HIV/AIDS oraz podniesienie swoich umiejętności w pracy profilaktycznej z młodzieżą w tym obszarze.


Dzięki warsztatom uczestnicy i uczestniczki:

- zdobędą wiedzę dotyczącą problematyki HIV/AIDS, niezbędną do pracy z młodzieżą,
- poznają mechanizm zakażenia,
- poznają drogi i wrota zakażenia,
- zapoznają się ze standardami testowania w kierunku HIV,
- dowiedzą się jakie są najczęstsze przyczyny zachowań ryzykownych w kontekście HIV/AIDS,
- poznają metody zapobiegania zakażeniom HIV, dowiedzą się jak prawidłowo używać środków profilaktycznych i jak uczyć tego młodzież,
- podniosą swoje umiejętności w profilaktyczno­edukacyjnej pracy z młodzieżą w obszarze HIV/AIDS.


Forma zajęć:

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi: ćwiczenia, praca w grupach, praca indywidualna, scenki.

Minimalna liczba osób na szkoleniu: 12
Maksymalna liczba osób na szkoleniu: 16


Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć oraz pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych po zakończonym warsztacie. Każda osoba otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Uwagi i ważne informacje

- polecamy wziąć wygodne buty oraz swobodny strój,
- zapewniamy poczęstunek w trakcie przerw kawowych.

Cena szkolenia: 290 zł
Najbliższe terminy: sprawdź!


Osoby prowadzące

Katarzyna Rżanek – trenerka, psycholożka i politolożka ze specjalnością: profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Od ośmiu lat pracuje na ulicy jako streetworkerka w środowisku młodzieży i młodych dorosłych, podejmujących ryzykowne zachowania oraz w środowisku osób świadczącymi usługi seksualne. Jest doradczynią ds. HIV/AIDS w punkcie anonimowego i bezpłatnego testowania. Pracuje z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt w Warszawie. Od kilku lat prowadzi warsztaty z edukacji seksualnej, w tym profilaktyki HIV/AIDS w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Szkoli zarówno młodzież, jak i profesjonalistów z nią pracujących. Aktywnie działa na rzecz osób LGBT w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. Prywatnie - miłośniczka kotów, muzyki, podróży bez planu i autostopowiczka.

Agnieszka Górska – pedagożka, socjoterapeutka, edukatorka i doradczyni z zakresu HIV/AIDS, posiada specjalizację z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii. Pracowała w programach profilaktycznych skierowanych do młodzieży oraz osób przejawiających ryzykowne zachowania seksualne. Współtworzyła i realizowała programy szkoleniowe z zakresu HIV/AIDS dla profesjonalistów. Pracuje z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym z Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie oraz jako doradczyni w punkcie anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV. Prywatnie jest mamą, joginką i niespełnioną rowerzystką.

Edyta Gogół – z wykształcenia psycholożka, pracowniczka socjalna, edukatorka, trenerka. Pracuje z młodzieżą i dorosłymi w obszarze pomocy społecznej w warszawskim OPS jako asystentka rodziny. Pracuje jako streetworkerska w środowisku osób świadczących usługi seksualne. Prowadzi warsztaty z edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży u dla profesjonalistów. Prywatnie lubi chodzić po górach, zbierać kamienie i odpoczywać aktywnie.
TOP