Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Wsparcie dla młodych ludzi oraz osób bezdomnych

Stowarzyszenie Program STACJA powstało po to, by dawać młodym ludziom szerokie wsparcie w zakresie edukacji seksualnej i doświadczeń z substancjami psychoaktywnymi. Działamy w nurcie redukcji szkód, propagując profilaktykę, której celem jest ograniczenie negatywnych konsekwencji ryzykownych zachowań podejmowanych przez ludzi. Nie oceniamy, nie krytykujemy, nie zabraniamy. Działamy w pełnym poszanowaniu dla praw człowieka. Wyznajemy wolność wyboru, myśli, sumienia oraz wyznania, prawo do równego traktowania i wzajemnego poszanowania decyzji.
Stowarzyszenie Program STACJA to pomoc dla młodzieży i młodych dorosłych ukierunkowana na rozwój i zwiększanie świadomości. Jesteśmy po to, by towarzyszyć młodym ludziom w ich wyborach i doświadczeniach, służąc rzetelną wiedzą, wsparciem psychologicznym oraz środkami, które zwiększą ich bezpieczeństwo w zachowaniach ryzykownych. Poznaj nasze formy pomocy dla młodzieży: Streetworking, Partyworking, Networking. Do zobaczenia na ulicach, w klubach oraz na naszych warsztatach i szkoleniach!

TOP