Jeśli uważasz nasze działania za wartościowe - pomóż nam je realizować.

Jak pracować z młodzieżą używającą substancji i/lub środków psychoaktywnych?

Dla kogo?

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób bezpośrednio pracujących lub chcących pracować z młodzieżą i młodymi dorosłymi.
Głównym celem warsztatu jest zdobycie merytorycznej wiedzy dotyczącej substancji i/lub środków psychoaktywnych oraz nowych trendów wśród młodzieży i młodych dorosłych (dopalacze, legal highs, niereceptowane leki), a także wzmocnienie własnego warsztatu pracy w tym obszarze.


Warsztat będzie zawierał następujące treści:

1. Psychologiczne normy rozwojowe u człowieka
- jak się kształtują, co jest charakterystyczne, co może niepokoić na danym etapie rozwoju,
- momenty "przełomowe", szczególnie ryzykowne w kontekście sięgania po substancje psychoaktywne.

2. Praca na postawach własnych
- co we mnie jako dorosłym utrudnia przyjęcie norm młodzieży i młodych dorosłych,
- jak reagować na sytuacje dysfunkcyjne i kryzysowe wobec młodzieży i młodych dorosłych używających substancji psychoaktywnych.

3. Substancje i środki psychoaktywne
- podział substancji psychoaktywnych wg. B. Szukalskiego,
- charakterystyka działania substancji i środków najczęściej używanych – dlaczego są tak atrakcyjne dla młodzieży i młodych dorosłych?
- fakty i mity dotyczące substancji i środków psychoaktywnych, uzależnień,
- nowe substancje i środki psychoaktywne - omówienie najpopularniejszych (legalnych, nielegalnych, niekontrolowanych prawnie).

4. Komunikacja z młodymi ludźmi używającymi substancji psychoaktywnych
- podstawowe zasady i najczęstsze błędy w komunikacji,
- perspektywa młodzieży i młodych dorosłych – czyli co tak naprawdę młodzi słyszą w komunikacji z dorosłym?
- jak budować komunikację opartą na relacji i współpracy z młodymi ludźmi używającymi substancji psychoaktywnych.


Forma zajęć:

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi (praca indywidualna, praca w parach, w grupach, ćwiczenia, scenki, prezentacje itp.).

Minimalna liczba osób na szkoleniu: 12
Maksymalna liczba osób na szkoleniu: 16


Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć oraz pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych po zakończonym warsztacie. Każda osoba otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Uwagi i ważne informacje

- polecamy wziąć wygodne buty oraz swobodny strój,
- zapewniamy poczęstunek w trakcie przerw kawowych.

Cena szkolenia: 290 zł
Najbliższe terminy: sprawdź!


Osoby prowadzące

Paweł Siłakowski – mgr psychologii, specjalista terapii uzależnień, streetworker w środowiskach kobiet świadczących usługi seksualne. Terapeuta indywidualny w Stowarzyszeniu MONAR. Poradnia Profilaktyki, Terapii i Leczenia Uzależnień Hoża 57 w Warszawie, tutor grupy wsparciowo-rozwojowej w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie dla młodzieży z tzw. pieczy zastępczej. Prowadzi warsztaty profilaktyczne dla młodzieży.

Sylwia Minda – mgr resocjalizacji, specjalistka terapii uzależnień. Terapeutka indywidualna w Stowarzyszenie MONAR. Poradnia Profilaktyki, Terapii i Leczenia Uzależnień Hoża 57 w Warszawie, Poradni Victi na Ursusie, na oddziale na ul. Kolskiej w Warszawie. Prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży w szkołach.
TOP